PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tuần, từ 13/5 - 17/5/2024
Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Hội nghị biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu… là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tuần, từ ngày 13/5 - 17/5/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Chính phủ

Sáng 15/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, kỷ luật kỷ cương hành chính, nhà ở và thị trường bất động sản, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Bắc Kạn 5 tháng đầu năm 2024 và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Chính phủ xem xét, áp dụng cho tất cả các xã vùng ATK và thuộc vùng CT 229 được hưởng các chương trình đầu tư và các chính sách ưu đãi của Nhà nước như đối với các xã vùng đặc biệt khó khăn; sớm ban hành Nghị định phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó xem xét lại quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng theo hướng để cấp tỉnh quy định nội dung này cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Đề nghị Bộ Tài chính sớm sửa đổi Thông tư quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trong đó bổ sung thêm nội dung quy định về kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu để làm căn cứ cho các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ cho cả giai đoạn...

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Chiều 15/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đã tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành của tỉnh đã báo cáo một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trên địa bàn tỉnh; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đang trển khai; hướng dẫn, tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại tỉnh Bắc Kạn về thủ tục về tài sản, về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo; giải quyết dứt điểm Dự án ứng dụng công nghệ phát triển bò thịt chất lượng cao thành hàng hóa theo chuỗi giá trị ở miền núi phía Bắc… 

Qua trao đổi và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cảm ơn những chia sẻ của Bộ Khoa học và Công nghệ, mong muốn Bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho tỉnh trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục liên hệ với các đơn vị trực thuộc Bộ để triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đề xuất các nhiệm vụ sắp tới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở khoa học và Công nghệ để thực hiện tốt nhiệm vụ trên địa bàn...

Hội nghị biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2023 tổ chức chiều 17/5 tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ bí thư chi bộ thời gian qua đã quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể lãnh đạo đảng viên và quần chúng Nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; nhiệt liệt biểu dương các bí thư tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng hình ảnh gương mẫu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy các cấp Đảng quan tâm công tác quy hoạch, công tác bồi dưỡng và thực hiện tốt chính sách hiện có cho đội ngũ bí thư chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường tính giáo dục, tính lãnh đạo và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để mỗi chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác, rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy viên chi bộ, nhất là bí thư chi bộ về lý luận chính trị và các kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo…

Các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, xứng đáng là tấm gương để đảng viên và quần chúng noi theo, tạo sức lan tỏa rộng khắp, dẫn dắt chi bộ, cộng đồng, xã hội thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị, các phong trào thi đua yêu nước; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh lao động sản xuất; với kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo, nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn, phấn đấu tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp.../.

Bích Huệ (tổng hợp)