PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn giải ngân vốn đạt 84,28% tổng mức đầu tư
Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn có tổng mức đầu tư 1.071,289 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ADB là 757,35 tỷ đồng; vốn đối ứng 313,939 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến ngày 20/11/2023 được 902,880 tỷ đồng, đạt 84,28% tổng mức đầu tư.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Dự án công trình cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
với Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (Ảnh: Đoạn qua địa bàn huyện Pác Nặm)

Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn gồm 2 hợp phần chính: Hợp phần 1 - Hạ tầng kết nối giao thông có 4 công trình; Hợp phần 2 - Hạ tầng cấp nước sinh hoạt có 2 công trình; ngoài ra còn có Hợp phần 3 - Nâng cao năng lực quản lý tài sản công.

Đến nay, một số công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, gồm: Công trình cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn với Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Công trình cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm huyện Na Rì của tỉnh Bắc Kạn với huyện Bình Gia và huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn; Công trình hệ thống cấp nước xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; Công trình hệ thống cấp nước xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Công trình cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn của tỉnh Bắc Kạn với xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng…

Một số công trình đang được nhà thầu thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ; trong đó, Công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm), khối lượng thực hiện là 99,5%.

Đối với Hợp phần 3, hiện Chủ đầu tư dự án đang rà soát với chương trình chuyển đổi số của tỉnh, các chương trình quản lý tài sản công do bộ, ngành đã xây dựng và quản lý, đảm bảo tránh chồng chéo.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến thời điểm này, so sánh với Hiệp định vay vốn thì tổng thể của Dự án là 97,7%. So với các tỉnh cùng thực hiện Dự án, tiến độ thực hiện và giải ngân của Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn nằm trong nhóm có kết quả Khá./.

Thu Cúc