PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Gấp rút hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022
Đến hết tháng 11, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã cơ bản hoàn thành, hiện nay còn một số chỉ tiêu về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách, xây dựng trường chuẩn, trạm y tế đạt chuẩn, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… đang được gấp rút thực hiện, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2022 ước đạt 178,1 nghìn tấn, đạt 100% kế hoạch (Ảnh minh họa)

Năm 2022, kinh tế của tỉnh có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến vượt kế hoạch đề ra, trong đó sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều chính sách của tỉnh được thực hiện, trong đó có Nghị quyết của HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tập trung sản xuất đúng khung thời vụ, sử dụng cơ cấu giống phù hợp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp và chất lượng nông lâm sản, thủy sản.

Diện tích lúa vụ mùa đã trồng là 13.969 ha, đạt 99% kế hoạch, người dân đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 48,4 tạ/ha, sản lượng 67.614 tấn, đạt 99% kế hoạch. Diện tích gieo trồng ngô 5.680 ha, đạt 108% kế hoạch, năng suất ước đạt 42,03 tạ/ha, sản lượng 23.873 tấn, đạt 107% kế hoạch. Công tác trồng rừng vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay, người dân đang tập trung sản xuất vụ đông.

Công tác phát triển đàn vật nuôi ổn định, tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm soát tốt công tác giết mổ và kiểm dịch vận chuyển. Tổng đàn gia súc 63.025 con, đạt 96% kế hoạch; đàn lợn hiện có 166.025 con, đạt 106% kế hoạch; gia cầm 2.033.570 con, đạt 103% kế hoạch. Sản lượng thủy sản ước đạt 2.715/2.645 tấn, đạt 103% kế hoạch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP đang được các địa phương triển khai thực hiện theo kế hoạch, phấn đấu xây dựng 9 xã nông thôn mới, phát triển ít nhất 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Sản xuất công nghiệp có sự phục hồi, tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng ước đạt 1.415.108 triệu đồng, đạt trên 87% kế hoạch, tăng 9,33% so với cùng kỳ năm 2021.

Các hoạt động dịch vụ, thương mại được hoạt động trở lại và phục hồi tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng dự kiến vượt kế hoạch đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 11 tháng ước đạt 5.557 tỷ đồng, đạt trên 88% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động xuất nhập khẩu có tín hiệu tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt 32,235 triệu USD (xuất khẩu đạt 20,7 triệu USD, nhập khẩu đạt 11,5 triệu USD), đạt 129% kế hoạch năm, tăng 4,91% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch tăng cả về lượng khách và doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách du lịch 11 tháng có 425,7 nghìn lượt khách, tuy nhiên chưa đạt kỳ vọng phát triển sau đại dịch, mới đạt 67,5% kế hoạch, tổng doanh thu từ khách du lịch còn khiêm tốn, đạt 296,4 tỷ đồng, đạt 67,5% kế hoạch.

Với nhiều giải pháp quyết liệt, công tác thu ngân sách đến nay đạt kết quả khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết ngày 20/11/2022 được 687 tỷ đồng, đạt 90% dự toán Trung ương giao, đạt 83% dự toán tỉnh giao. Dự ước đến hết năm sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán tỉnh giao.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân được chú trọng triển khai. Đến hết ngày 20/11/2022, 8/8 huyện, thành phố và 108/108 xã ở cấp độ 1. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao được quan tâm, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quan trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Các chính sách dân tộc, tôn giáo; công tác bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Hoạt động chuyển đổi số trên các ngành, lĩnh vực được triển khai tích cực. Công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công chức, viên chức được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bên cạnh nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã cơ bản đạt kế hoạch, vẫn còn một số chỉ tiêu cần quyết liệt triển khai trong giai đoạn cuối năm. Trong đó, áp lực lạm phát giá nguyên vật liệu, vật tư chăn nuôi tăng cao ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp, công nghiệp xây dựng. Tình hình vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng có xu hướng tăng. Hoạt động du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các chương trình MTQG còn chậm. Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn còn nhiều khó khăn…

Từ nay đến cuối năm, Bắc Kạn xác định tập trung chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện kiểm tra, đôn đốc các dự án, nhà máy công nghiệp hoạt động, đầu tư theo kế hoạch. Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa; tiếp tục đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2022; các giải pháp về phát triển văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh…/.

Hương Lan