PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh tổ chức giao ban công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06
Chiều 15/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính và thực hiện Đề án 06 của tỉnh Bắc Kạn tháng 3/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023, cấp sở, ngành có 19 đơn vị đạt loại tốt; cấp huyện có 5 địa phương đạt loại tốt, 3 địa phương đạt loại khá. Cùng với đó, kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tổng điểm trung bình của 3 cấp, cấp sở, ngành, cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn đều tăng so với năm 2022. Đối với Đề án 06, việc thực hiện dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên môi trường điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh đã góp phần giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, hiệu quả, từ đó từng bước nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp và phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định trong mỗi lĩnh vực. Cụ thể, về hạ tầng số, toàn tỉnh hiện còn 42 thôn, bản chưa phủ sóng thông tin di động; việc bố trí kinh phí dành cho đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin còn hạn chế, quy mô triển khai còn nhỏ lẻ. Về nhân lực số, nguồn nhân lực phụ trách chuyển đổi số tại một số cơ quan cấp huyện, cấp xã còn thiếu và yếu. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia còn thấp so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn chưa hiệu quả.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã trao đổi nhiều ý kiến về kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính và nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 cũng như những tháng đầu năm 2024; giải trình một số nguyên nhân dẫn đến kết quả xếp hạng cải cách hành chính và chuyển đổi số tụt giảm. Một số đơn vị làm rõ về những tiêu chí bị mất điểm do nguyên nhân khách quan…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình biểu dương các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, quan tâm chỉ đạo sát sao, phấn đấu nâng cao xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát những lĩnh vực cải cách hành chính đạt điểm thấp, chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế trong năm 2024. Tiếp tục bám sát các tiêu chí trong Bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính để thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ và có chất lượng. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 kịp thời, trong đó cần xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cũng như tiến độ thực hiện để chỉ đạo, triển khai đảm bảo hiệu quả, chất lượng. UBND các huyện, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp trên về chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đối với kết quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng nói riêng, công tác chuyển đổi số nói chung tại địa phương.

Đối với Đề án 06, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ liên quan đến triển khai Đề án; tập trung hoàn thiện, ưu tiên làm trước, dứt điểm các nhiệm vụ gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp. Công an tỉnh phát huy vai trò cơ quan thường trực Đề án 06, tiếp tục tham mưu thực hiện 24 mô hình đã đăng ký và thực hiện mô hình của Đề án 06 được giao chủ trì./.

Thu Trang