PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hạn chế lưu thông đoạn vòng quanh bờ hồ Ba Bể từ ngày 5/12/2023 đến ngày 20/1/2024
Kể từ ngày 5/12/2023 đến ngày 20/1/2024, hạn chế xe ô tô tải trọng trên 5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên qua khu vực tuyến đường đang thi công thuộc Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Đoạn đường vòng quanh bờ hồ Ba Bể đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công

Theo Thông báo số 1441/TB-BQLDA của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn, trong thời gian 46 ngày, kể từ ngày 5/12/2023 đến ngày 20/1/2024, tại Km106+381,84 - Km106+410,92 ĐT.254 thuộc Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể tổ chức thi công hạng mục (dầm consol), biện pháp tổ chức thi công 1/2 nền đường hiện hữu.

Vì vậy, để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trong quá trình thi công Dự án, các tổ chức, cá nhân tham gia giao thông vận tải qua khu vực xung quanh hồ Ba Bể đến khu vực công trình tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc, chỉ dẫn của các biển báo hiệu, lực lượng điều tiết khống chế, đảm bảo an toàn giao thông tại hiện trường. Hạn chế xe ô tô tải trọng trên 5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên qua khu vực tuyến đường đang thi công thuộc Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể.

Trong khoảng thời gian này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh sẽ chỉ đạo đơn vi thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa hoạt động giao thông trở lại ổn định trong thời gian sớm nhất./.

Thu Cúc