PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét các danh hiệu thi đua năm học 2021 - 2022
Sáng 28/9, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét các danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh dự họp 

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các thành viên Hội đồng bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng một cách toàn diện, chính xác, công bằng, đúng tiêu chuẩn quy định.

Sau khi Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) báo cáo tóm tắt quá trình tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng, thông qua danh sách đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận và bỏ phiếu bình xét đối với từng loại hình.

Kết quả, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2021 - 2022. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 23 tập thể xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua của khối năm học 2021 - 2022; tặng Bằng khen cho 46 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua của cụm, khối năm học 2021 - 2022, 19 tập thể có thành tích xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp (năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022) và 117 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; công nhận 61 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2021 - 2022 và 33 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2021 - 2022./.

Hương Dịu