PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Pác Nặm thông báo thủ tục hành chính “không chờ” thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện
Ngày 21/11/2022, UBND huyện Pác Nặm đã thông báo danh mục thủ tục hành chính (TTHC) “không chờ” thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính biết và phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cán bộ Tư pháp xã Nghiên Loan đang giải quyết TTHC đăng ký khai sinh cho người dân

Theo Thông báo, các TTHC huyện Pác Nặm thực hiện “không chờ” gồm 23 thủ tục, trong đó 11 thủ tục cấp huyện thực hiện và 12 thủ tục cấp xã thực hiện. Các thủ tục đều có thời gian thực hiện theo quy định là 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; sau khi thực hiện “không chờ” sẽ được thực hiện trong thời gian 2 giờ làm việc, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn huyện./.

Hương Dịu