PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[Inforgraphics]: Chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bắc Kạn năm 2023
Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã quyết nghị thông qua các chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thành phố Bắc Kạn năm 2023. Trong đó phấn đấu: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 260 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 3.640 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,14%; số lao động được giải quyết việc làm mới trên 500 lao động...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData