PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[Infographic] 7 cách sử dụng thông tin công dân thay sổ hộ khẩu
Theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử làm giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú của công dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

7 cách sử dụng thông tin công dân thay sổ hộ khẩu - Ảnh 1.
7 cách sử dụng thông tin công dân thay sổ hộ khẩu - Ảnh 2.
7 cách sử dụng thông tin công dân thay sổ hộ khẩu - Ảnh 3.

Theo baochinhphu.vn