PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Infographics: Quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành và nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH năm 2023
Chính phủ xác định chủ đề điều hành của năm 2023 là "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Infographics: Quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành và nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH năm 2023 - Ảnh 1.

 

Infographics: Quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành và nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH năm 2023 - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn

Theo baochinhphu.vn