PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Lấy ý kiến của Nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước
Cổng Thông tin điện tử tỉnh công khai lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cá nhân lấy ý kiến đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì là ông Lý Quang Vịnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chức vụ để tính tiêu chuẩn khen thưởng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn (khen thưởng quá trình cống hiến).

Thời gian tiếp nhận ý kiến trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày 27/2/2024.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến của Nhân dân: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ email: bantdkt@backan.gov.vn; số điện thoại: 0209.3870.702.

Xem tài liệu./.        

BBT