PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Na Rì chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện Na Rì vừa ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 với phương châm “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hiệu quả”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Huyện Na Rì tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Dựa vào những hình thái thiên tai thường xảy ra trong những năm gần đây trên địa bàn huyện, UBND huyện đã dự kiến 5 tình huống xảy ra gồm: (1) Lốc, sét, mưa đá; (2) Bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt; (3) Sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; (4) Hạn hán; (5) Rét hại, sương muối.

Với mỗi tình huống dự kiến xảy ra tại địa bàn một số thôn, xã, UBND huyện đã đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện và các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhằm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện Phương án; tiến hành kiểm tra, rà soát các công trình kè chống xói lở bờ sông, suối, khu dân cư tập trung, hồ chứa nước, hệ thống kênh mương, đập dâng, cầu treo, trường học, công trình xây dựng và các công trình cơ sở hạ tầng dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng, sụt lún, cháy nổ,... báo cáo UBND huyện để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Giao cho các đơn vị, cơ sở tiến hành rà soát, kiểm kê nguồn nhân lực, các vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai, bổ sung kịp thời để chủ động thực hiện có hiệu quả khi có thiên tai xảy ra.../.

Bích Huệ