PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2023: Nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút đầu tư
Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư đi đôi với cải thiện môi trường đầu tư; tập trung vào các dự án tỉnh có tiềm năng, lợi thế và khả năng tiếp nhận tốt; thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, chú trọng những nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế, các dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho môi trường đầu tư.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023, trong đó nêu rõ quan điểm, định hướng, mục tiêu và các danh mục thu hút đầu tư.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư đi đôi với cải thiện môi trường đầu tư

UBND tỉnh xác định, năm 2023 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, vì vậy, các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh; gắn các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động tuyên truyền đối ngoại để tận dụng hiệu quả nguồn kinh phí.

Tiếp tục tận dụng cơ hội làn sóng đầu tư tái cấu trúc các chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu và đặc biệt của khu vực châu Á; tận dụng cơ hội từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA).

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, thực hiện thủ tục cải cách hành chính trên môi trường điện tử để nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp; đề xuất cắt giảm các thủ tục phiền hà, không cần thiết.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư phải đi đôi với cải thiện môi trường đầu tư. Tập trung vào các dự án mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế và khả năng tiếp nhận tốt như các các dự án chế biến nông, lâm sản, công nghiệp dệp may, da giày, điện tử, du lịch sinh thái, kết cấu hạ tầng công nghiệp... Thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, chú trọng những nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế, các dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho môi trường đầu tư. Hạn chế những dự án có quy mô sử dụng đất lớn, giá trị gia tăng thấp, đồng thời kiên quyết không xúc tiến và thu hút những dự án sử dụng nhiều năng lượng, nguy cơ ô nhiễm môi trường, các dự án có xu hướng dịch chuyển đầu tư sang các nước thứ ba để tránh hàng rào thuế quan; tập trung vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp…

Triển khai khởi công tất cả các dự án trọng điểm, quan trọng có tính lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023; triển khai khởi công tất cả các dự án trọng điểm, quan trọng có tính lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn như: Quốc lộ 3 mới đoạn Chợ Mới - thành phố Bắc Kạn; tuyến đường Khang Ninh - Quảng Khê; cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu vực xung quang hồ Ba Bể... đảm bảo tiến độ và chất lượng để hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối với các tỉnh trong vùng và các địa phương trong tỉnh. Cùng với đó là triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng (Chợ Đồn), Chu Hương (Ba Bể), Vằng Mười (Na Rì); hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, Cụm công nghiệp Quảng Chu, Cụm công nghiệp Cẩm Giàng, Cụm công nghiệp Huyền Tụng nhằm mời gọi, xúc tiến đầu tư các dự án chế biến nông, lâm sản, công nghiệp dệp may, da giày, điện tử..., sẵn sàng đón nhận các dòng vốn dịch chuyển từ Trung Quốc và tận dụng cơ hội của các Hiệp định Thương mại tự do đã ký kết. 

Nghiên cứu và có chính sách vận động thu hút đầu tư các đối tác, nhà đầu tư trọng điểm phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singpore, Đài Loan... Gắn hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh với chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cùng khu vực. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại, thăm nắm, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là các lĩnh vực có lợi thế như nông, lâm nghiệp và du lịch; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, triển lãm nông lâm nghiệp và văn hóa du lịch; đặc biệt, cần ưu tiên tiếp xúc với những đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính thực sự, tập đoàn kinh tế lớn nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Ưu tiên thu hút các dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn, phù hợp với quy hoạch và phát triển bền vững

Về mục tiêu cụ thể, tỉnh Bắc Kạn sẽ đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của các cấp chính quyền. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục cải cách hành chính trên môi trường điện tử để nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, có tính ổn định và sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp, coi đây là giải pháp quan trọng để tạo môi trường thuận lợi cho các đầu tư.

Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh, ưu tiên thu hút các dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn, phù hợp với quy hoạch và phát triển bền vững, trong đó ưu tiên kêu gọi thực hiện các dự án đầu tư vào các lĩnh vực sau:

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp: Xây dựng các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị gắn với hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nằm trong chuỗi giá trị của vùng trung du và miền núi phía Bắc; ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư tham gia liên kết mở rộng sản xuất, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, đầu tư dây chuyền công nghệ để chế biến sâu các sản phẩm nông lâm sản, xúc tiến thương mại và dịch vụ hậu cần nông nghiệp nhằm gia tăng giá trị và tạo được thương hiệu riêng cho nông sản Bắc Kạn.


Tỉnh Bắc Kạn khuyến khích dự án đầu tư các bãi đỗ xe, bến thuyền, khu vực vệ sinh công cộng tại các khu, điểm du lịch
(Ảnh: Khu vực bến xuồng Buốc Lốm, huyện Ba Bể)

 

Lĩnh vực dịch vụ - du lịch: Tập trung hoàn thành Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn làm cơ sở đề xuất các dự án đầu tư cụ thể như dự án dịch vụ du lịch, các tổ hợp trung tâm thương mại, mua sắm, vui chơi giải trí - thể thao, nhà hàng, khách sạn cao cấp... để sớm đưa dự án vào triển khai hoạt động. Đây là những dự án có quy mô lớn, có sức thu hút, đáp ứng nhu cầu và động lực cho phát triển du lịch trong giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Ngoài ra, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư xây dựng các tuyến, điểm du lịch mới có tính liên vùng để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nâng cấp, phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch như điện, nước, bưu chính viễn thông, ngân hàng, cơ sở y tế, bãi đỗ xe, bến thuyền, khu vực vệ sinh công cộng, thu gom rác thải... tại các khu, điểm du lịch.

Về công nghiệp chế biến, chế tạo: Tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn và ổn định sản xuất sau dịch bệnh Covid-19 của các dự án, nhà máy công nghiệp hiện có. Khuyến khích mời gọi đầu tư phát triển ngành công nghiệp cơ khí, thiết bị điện, điện tử, công nghiệp công nghệ cao, trong đó ưu tiên cơ khí lắp ráp, máy móc thiết bị chế biến nông lâm sản thực phẩm và hàng tiêu dùng. Kêu gọi đầu tư sản xuất máy phát điện cỡ nhỏ, sản xuất tấm lợp kim loại, kết cấu thép ... và sản xuất các thiết bị điện, điện tử khác.

Về công nghiệp sản xuất và phân phối điện: Đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện hiện có; hoàn thiện quy hoạch để thu hút, mời gọi đầu tư phát triển nguồn điện thuỷ điện nhỏ, điện sinh khối, điện gió.

Về sản xuất tiểu thủ công nghiệp - làng nghề: Khôi phục phát triển, tạo thương hiệu cho các làng có nghề, sản phẩm truyền thống; phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, sản xuất các sản phẩm mang tính truyền thống, tập quán của địa phương gắn với dịch vụ du lịch.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các đối tác trọng điểm, dự án của các Tập đoàn lớn đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng như: Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Apec, Tập đoàn Thái Bình, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam... Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết chương trình hợp tác đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 và ký thỏa thuận hợp tác đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, tỉnh tích cực tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư liên ngành, liên vùng do bộ, ngành và các tỉnh, thành phố tổ chức theo từng chuyên đề, lĩnh vực.

Xem chi tiết Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023./.  

Bích Huệ