PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, cần nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân
Đây là ý kiến chia sẻ của bà Hoàng Thị Thắm, Bí thư Chi bộ - người có uy tín thôn Nam Lanh Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông. Những năm qua, bà Hoàng Thị Thắm đã có nhiều đóng góp trong việc giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bà Hoàng Thị Thắm tích cực cập nhật thông tin, nghiên cứu các chính sách mới để tuyên truyền, phổ biến
tới Nhân dân địa phương

Thôn Nam Lanh Chang là thôn trung tâm của xã Lục Bình, huyện Bạch Thông. Toàn thôn có 91 hộ thuộc 3 dân tộc chính là Tày, Nùng, Kinh cùng sinh sống. Đời sống Nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi nhỏ, lẻ. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, đời sống của Nhân dân trong thôn từng bước được cải thiện; Nhân dân luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Với vai trò là người có uy tín, Bí thư Chi bộ thôn Nam Lanh Chang, bà Hoàng Thị Thắm luôn gương mẫu vận động gia đình và Nhân dân trong thôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Bà Hoàng Thị Thắm chia sẻ, để Nhân dân trong thôn tin tưởng và làm theo thì trước hết bản thân minh phải gương mẫu, đi đầu trong mọi việc; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, thường xuyên thay đổi phù hợp với đặc điểm tập quán của từng dân tộc. Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tùy từng nội dung mà phải trực tiếp thăm nắm từng hộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; giải thích những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, nhất là các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian qua, bà Hoàng Thị Thắm đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến xây dựng “Khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá” với gần 1.700 lượt người dân tham gia; tổ chức được 15 buổi tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với gần 1.400 lượt người dân tham gia. Trong đó, chú trọng vận động Nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; loại bỏ những hủ tục lạc hậu; bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, nét đẹp truyền thống của dân tộc trên địa bàn; tích cực nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

Bên cạnh việc đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động, bà Thắm còn phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn hằng năm tổ chức và phát động các hộ gia đình đăng ký thi đua gia đình văn hóa, tuyên dương gia đình văn hóa trong dịp Ngày hội đại đoàn kết. Do đó, tỷ lệ các hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” hằng năm đều đạt 100%; kết quả bình xét có trên 93% hộ đạt gia đình văn hóa; thôn đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa. Riêng năm 2021, thôn Nam Lanh Chang được UBND huyện khen “Khu dân cư văn hoá” 5 năm liền.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bà Hoàng Thị Thắm đã phối hợp với Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận thôn và các chi hội đoàn thể vận động Nhân dân ở thôn tham gia xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa cộng đồng dân cư, các công trình phục vụ sản xuất với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Qua tuyên truyền, vận động, Nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu dân sinh với số tiền đóng góp gần 45 triệu đồng cùng 250 công lao động, hiến 20 m đất làm đường.

Thôn Nam Lanh Chang chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, trong thời gian qua, bà Thắm đã tích cực triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo, vận động Nhân dân tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao thu nhập… Kết quả, năm 2022, toàn thôn giảm được 4 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo, đạt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.

Năm 2023, thực hiện mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát triển sản xuất, tăng thu nhập hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2023”, bà Thắm tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện mô hình 100 triệu đồng/ha và giảm nghèo theo chỉ tiêu kế hoạch giao. Kết quả có hơn 60 hộ trong thôn tham gia thực hiện mô hình 100 triệu đồng/ha với diện tích thực hiện 17 ha sản xuất lúa chất lượng cao (giống lúa Japonica, nếp địa phương); giảm được 11 hộ nghèo, đạt 110% kế hoạch giao.

Ngoài ra, bà Thắm luôn giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư; tích cực phối hợp cùng lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; tuyên truyền, vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; cùng với các lực lượng công an, quân sự xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững bình yên nơi thôn bản…

Bà Hoàng Thị Thắm (ngoài cùng bên phải) tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023

Với những đóng góp tích cực trong cộng đồng, bà Hoàng Thị Thắm được chính quyền địa phương và cấp trên công nhận là người có uy tín tiêu biểu. Vừa qua, bà Hoàng Thị Thắm vinh dự là một trong 497 cá nhân trong toàn quốc được biểu dương tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 tổ chức ngày 12/12/2023; vinh dự được Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước./.

Hương Dịu