PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu tăng trưởng công nghiệp năm 2024 đạt trên 16%
Năm 2024, Bắc Kạn tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp, duy trì vị trí động lực tăng trưởng chính trong lĩnh vực kinh tế của địa phương với mục tiêu tốc độ tăng trưởng trên 16%.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Sản xuất gỗ tại Công ty TNHH Minh Ngọc, huyện Chợ Mới

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng và tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp dẫn đầu tốc độ tăng trưởng với 11,9%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,22% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2024, theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn. Vì vậy, ngay từ những tháng đầu năm, lãnh đạo tỉnh đã quán triệt thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm chủ động, sáng tạo với tinh thần quyết tâm tăng tốc, hành động quyết liệt, chú trọng công tác phối hợp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm thúc đẩy phát triển công nghiệp…

Giám đốc Sở Công Thương Hà Sỹ Thắng cho biết, 3 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu, ký kết nhiều đơn hàng, đẩy mạnh sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhiều ngành sản xuất công nghiệp chủ lực của tỉnh như khai khoáng, chế biến có số lượng đơn hàng xuất khẩu mới tăng, do đó các doanh nghiệp phải tuyển dụng thêm lao động, đây là tín hiệu tốt góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp quý I toàn ngành tăng 8,26% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 6,98%; công nghiệp chế biến tăng 8,83%; công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 11,38%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,06%.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trường ngành công nghiệp quý I mới chỉ đạt 7,7%, chưa đạt kế hoạch đề ra là 10,66%. Trước tình hình đó, để hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực công nghiệp cả năm tăng trên 16%, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng ngành Công Thương năm 2024.

Cụ thể, đối với công nghiệp khai khoáng, tập trung hỗ trợ các dự án khai thác khoáng sản đảm bảo sản xuất sản phẩm tinh quặng đủ công suất thiết kế như tinh quặng chì, kẽm, sắt, quặng oxít chì kẽm…; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà máy chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo nguyên liệu cho hoạt động sản xuất; đồng thời rà soát Quy hoạch khoáng sản để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch triển khai quy hoạch và bổ sung danh mục mỏ khoáng sản không qua đấu giá khai thác khoáng sản cung cấp cho nhà máy chế biến sâu trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, thực hiện tốt công tác quản lý, hỗ trợ các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh sản xuất, kinh doanh thuận lợi. Tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất thực phẩm, sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu ngành nông nghiệp sản xuất ổn định. Hỗ trợ các dự án sản xuất vật liệu xây dựng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, gạch tuynel, gạch không nung hoạt động đủ công suất, đảm bảo tính cạnh tranh. Đẩy nhanh tiến độ giao đất Cụm Công nghiệp Huyền Tụng để cho nhà đầu tư thuê triển khai dự án. Tạo điều kiện hỗ trợ Công ty TNHH Sản xuất giày Chung Jye Bắc Kạn - Việt Nam sớm đi vào hoạt động sản xuất.

Trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất điện, cung cấp nước sạch, theo dõi, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án thủy điện đã được cấp chủ trương đầu tư khẩn trương đầu tư xây dựng sớm đưa dự án vào vận hành phát điện. Đôn đốc các nhà máy thuỷ điện đang vận hành phát điện hiệu quả nhằm góp phần nâng cao sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh. Phát triển các dự án cung cấp nước sạch tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Hiện nay, các đơn vị, địa phương liên quan cũng tăng tốc triển khai đầu tư hoàn thiện Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I với diện tích chưa thực hiện khoảng 14,1 ha và thực hiện quy hoạch mở rộng Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I thêm 7,2 ha. Hoàn thiện quy hoạch phân khu xây dựng cho Khu Công nghiệp Chợ Mới 1, Khu Công nghiệp Chợ Mới 2, qua đó tiếp tục tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp Bắc Kạn./.

Thu Cúc