PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 12/5/2024 phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2024).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, thời gian phát động thi đua từ ngày 20/5 đến hết ngày 5/8/2024.

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền về 75 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, nâng cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Các hoạt động thi đua phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và tỉnh phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Thi đua vượt chỉ tiêu về tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa và đạo đức công vụ; cải tiến lề lối làm việc, tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung, huy động các nguồn lực góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm... Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đăng ký, triển khai các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, có ý nghĩa sâu sắc giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hoạt động an sinh xã hội.../

 

Thanh Thuyên