PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa trụ sở làm việc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên vừa ký ban hành Quyết định số 2602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa trụ sở làm việc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình

Sự nghiệp kinh tế tỉnh điều hành năm 2023

Chỉ định thầu

Quý I/2023

Trọn gói

150 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Quý I/2023

Trọn gói

150 ngày

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Kạn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền