PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 05: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023

Chỉ định thầu

Tháng 12 năm 2023

Trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình

 Chỉ định thầu

Tháng 12 năm 2023

Trọn gói

30 ngày

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với việc áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền