PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng Trường Mầm non Vân Tùng, huyện Ngân Sơn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xây dựng Trường Mầm non Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên Chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

UBND huyện Ngân Sơn

Gói thầu số 03: Thi công xây lắp

- Xây dựng nhà hiệu bộ với Ssàn 743,87 m2;

- Xây dựng nhà thường trực với Ssàn 9 m2;

- Xây dựng nhà để xe với Ssàn 50,4m2;

- Xây dựng hệ thống PCCC

Nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh điều hành

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

50 ngày

Quý II/2024

Theo đơn giá cố định

300 ngày

Không áp dụng

 

2

Gói thầu số 04: Giám sát thi công (trừ phần PCCC)

Giám sát thi công hoàn thiện dự án

Tự thực hiện

20 ngày

Quý II/2024

 

300 ngày

Không áp dụng

 

3

Gói thầu số 05: Giám sát thi công PCCC

Giám sát thi công hoàn thiện hạng mục PCCC

Chỉ định thầu rút gọn

20 ngày

Quý II/2024

Trọn gói

300 ngày

Không áp dụng

 

4

Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm trong quá trình thi công xây dựng dự án

Chỉ định thầu rút gọn

20 ngày

Quý II/2024

Trọn gói

300 ngày

Không áp dụng

 

UBND huyện Ngân Sơn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm rà soát và tính toán chính xác về số lượng, khối lượng các công việc trong hồ sơ dự toán; áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá, vật tư, vật liệu đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước và đúng quy định./.

Bế Hiền