PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 5 mở rộng
Sáng 20/5, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng tháng 5/2024 để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khoá X. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang chủ trì Phiên họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên báo cáo nội dung trình
tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X 

Tại Phiên họp, đại biểu đã nghe và thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) gồm:

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 2).

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025.

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 11).

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2)...

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh thông qua chương trình Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) dự kiến tổ chức trong 1 ngày, vào ngày 31/5/2024 để xem xét, thông qua 10 nghị quyết chuyên đề.

Phiên họp cũng thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (Kỳ họp thứ 20), HĐND tỉnh khóa X, trong đó dự kiến tổ chức trong 3 ngày vào tuần cuối của tháng 7/2024.


Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu kết luận Phiên họp

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thảo luận tại Phiên họp, tiếp tục hoàn chỉnh nội dung trình các Kỳ họp sắp tới. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động rà soát các nội dung theo phân cấp thẩm quyền để đảm bảo chất lượng các nội dung trình tại các Kỳ họp; HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chủ động giám sát việc thực hiện những nội dung đã thông qua để đảm bảo các Nghị quyết đi vào đời sống./.

Hương Lan