PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2023
Chiều 28/3, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 3 trực tuyến với các huyện, thành phố để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và thảo luận một số tờ trình dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì Phiên họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Huy Hoàng và lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.


Các đại biểu dự Phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh

Trong 3 tháng đầu năm, khắc phục khó khăn chung, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế quý I đạt 5,04%, cao hơn so với mức tăng cùng kỳ năm trước (4,02%).

Các địa phương tập trung sản xuất vụ xuân, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt toàn tỉnh đạt 17.044 ha. Các cây trồng chính cơ bản gieo cấy trong khung thời vụ chỉ đạo, diện tích gieo trồng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn các loại vật nuôi đạt khá, trong đó đại gia súc đạt 95% kế hoạch; đàn lợn đạt 96% kế hoạch; đàn gia cầm đạt 90% kế hoạch. Công tác trồng rừng được quan tâm chỉ đạo, diện tích đã thực hiện 395 ha, bằng 10% kế hoạch.

UBND tỉnh đã công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 gồm: Ngọc Phái, Quảng Bạch (Chợ Đồn), Nông Hạ (Chợ Mới). Các xã còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận.

Giá trị sản xuất công nghiệp quý I ước đạt gần 386 tỷ đồng, đạt 21,77% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.894 tỷ đồng, đạt gần 27% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 17/3 đạt 146 tỷ đồng, bằng 6% kế hoạch vốn. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến 17/3 trên 115 tỷ đồng, đạt 14% dự toán trung ương giao, bằng 12% dự toán tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế và các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chế độ chính sách đối với người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số hạn chế như: Tăng trưởng khu vực dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng (dưới 5%); thu ngân sách nhà nước đạt thấp so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 6%; vẫn còn xảy ra một số vụ chặt phá rừng trái phép…

Tại Phiên họp, các đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay và thảo luận những nội dung cần triển khai trong thời gian tới. Các địa phương kiến nghị với tỉnh và sở, ngành liên quan tháo gỡ những vướng mắc phát sinh và bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đề nghị sớm ấn định số thu thuế đối với các doanh nghiệp chế biến khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị trường học; chủ động rà soát bộ thủ tục hành chính của đơn vị mình; tăng cường phòng chống thiên tai, kiểm tra an toàn hồ đập; đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây dựng cơ bản…


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Phiên họp

Trên cơ sở các giải pháp nêu ra tại Phiên họp, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cần tập trung quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh; quyết tâm cao nhất, nỗ lực cao nhất, đề ra các giải pháp cụ thể và hành động quyết liệt nhất để khắc phục triệt để các hạn chế, yếu kém, thúc đẩy và tạo chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét trên từng lĩnh vực, từng địa phương. Phấn đấu quý sau tăng mạnh hơn quý trước, kết quả quý sau tốt hơn quý trước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng lĩnh vực và yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương có các giải pháp cụ thể, sáng tạo, hiệu quả để thực hiện và đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Phiên họp cũng đã thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh, trong đó nhất trí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng và tham gia các cuộc thi, liên hoan cấp huyện, cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Đồng thời nhất trí thông qua các nội dung trình Kỳ họp tới, gồm:

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 7/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đào tạo, bồi dưỡng những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất đai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Điều 15 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các đơn vị được giao xây dựng Nghị quyết tập trung hoàn thiện sớm hồ sơ để gửi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong thời gian tới./.

Hương Lan