PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại huyện Chợ Mới
Sáng 27/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đầu tư công và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024 tại huyện Chợ Mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự buổi làm việc tại UBND huyện Chợ Mới

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Lê Ngọc Quyến báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đầu tư công và thực hiện các Chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện.

Theo đó, ngay từ đầu năm, huyện đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư, kinh phí sự nghiệp năm 2024 cho các chủ đầu tư thực hiện. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư theo tháng, quý; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG. UBND huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán trên tất cả các lĩnh vực; chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.

Về sản xuất nông, lâm nghiệp, đối với sản xuất vụ xuân, đến hiện tại, huyện đã gieo mạ được khoảng 50% diện tích; trồng được khoảng 850/1.089 ha cây ngô xuân, 22 ha cây thuốc lá. Đối với các cây trồng khác, hiện nay, người dân đang làm đất để gieo trồng theo đúng khung thời vụ. Đầu năm, tại địa bàn huyện xuất hiện bệnh Dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên đã được kiểm soát, đến nay không có dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Trong công tác xây dựng cơ bản, kết quả giải ngân tính đến hết ngày 15/2/2024 đạt 54,6% kế hoạch vốn, trong đó, nguồn vốn năm 2023 đã giải ngân đạt 88,2% và nguồn vốn năm 2024 đã giải ngân đạt 12,8%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 15/2/2024 là 3.869,7 triệu đồng/38.500 triệu đồng, đạt 10,1% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương tính đến ngày 15/2/2024 là 53.284,2 triệu đồng/482.539 triệu đồng, đạt 11% so với dự toán giao đầu năm.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 2 tháng đầu năm ước đạt 10,7% so với kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa thương mại, dịch vụ 2 tháng đầu năm ước đạt 17,7% so với kế hoạch.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 88,2%, trong đó, nguồn vốn năm 2022 chuyển sang giải ngân đạt 76,4% kế hoạch vốn và nguồn vốn giao năm 2023, giải ngân đạt 91,1%. Kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2024 đến nay thực hiện được 12,8%.

Về tình hình thực hiện các Chương trình MTQG, tổng kế hoạch vốn được giao thực hiện năm 2024 là hơn 88 tỷ đồng. Hiện nay, các đơn vị, địa phương được giao vốn đang xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án thuộc các Chương trình MTQG. Tổng số vốn đã giải ngân đến nay được 0,06%, trong đó, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chưa giải ngân.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đầu tư công và thực hiện các Chương trình MTQG năm 2024, huyện Chợ Mới đang tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ xuân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình MTQG theo cam kết; triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách; triển khai cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; duy trì nền nếp dạy và học; chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra…

Lãnh đạo Công an tỉnh nêu ý kiến tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo của huyện. Đại biểu thảo luận nêu một số ý kiến, đề nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân năm 2024; đảm bảo việc tưới tiêu cho bà con sản xuất, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động nguồn giống cho sản xuất; đồng thời quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, làm tốt công tác quy hoạch, an ninh trật tự, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành phát luật…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của huyện Chợ Mới trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2024. Trong những tháng tiếp theo của năm 2024, đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân; chủ động trong tưới tiêu phục vụ sản xuất, đặc biệt với những diện tích cây trồng có khả năng hạn hán; phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi; triển khai kế hoạch trồng rừng; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý khoáng sản, tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, quan tâm bảo vệ môi trường, nhất là khu vực nông thôn, tăng cường quản lý vấn đề đất đai, triển khai tốt công tác quy hoạch trên địa bàn, đặc biệt là quy hoạch thị trấn Đồng Tâm; quan tâm bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông. Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện theo kế hoạch và chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Cùng với đó, triển khai hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Huyện cần quan tâm nâng cao chất lượng dạy học, việc mua sắm thiết bị dạy học cần triển khai sớm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; chỉ đạo các xã thực hiện chuyển đổi số, nâng cấp đường truyền, số hóa các thủ tục hành chính; hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Cùng với đó, quan tâm tới các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

Trước đó, Đoàn công tác đã tới kiểm tra, thăm nắm tình hình tại UBND xã Thanh Mai./.

Ngọc Tú