PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2024
Chiều 9/4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2024, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2025. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2024, tỉnh Bắc Kạn được giao tuyển gọi 937 công dân nhập ngũ, trong đó, quân sự 750 công dân, công an 187 công dân; tuyển cho Bộ Tham mưu Quân khu 1 tổng số 4 công dân nữ.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho mọi đối tượng, trong đó chú trọng công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các bước trong công tác tuyển quân được thực hiện đúng quy định. Công tác tuyển chọn công dân đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Tổ chức hiệp đồng hai cấp (cấp tỉnh, cấp huyện) đúng thời gian; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ giao nhận quân theo quy định, đồng thời giao nhận quân với các đơn vị đảm bảo nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyển quân năm 2024 còn một số hạn chế được Hội nghị chỉ ra, trong đó, việc phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở một số địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản liên quan về công tác tuyển quân chưa thật sự thường xuyên; công tác quản lý, nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ ở một số xã chưa chặt chẽ; công tác xác minh, thẩm tra lý lịch của một số địa phương còn chậm…

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những mặt hạn chế, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2025, theo đó, tiếp tục tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của chính quyền các cấp và phát huy cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự ở từng cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác tuyển quân.

Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân. Giao chỉ tiêu tuyển quân cho địa phương, cơ sở phù hợp và gắn với công tác sắp xếp xây dựng nguồn quân nhân dự bị cho các đơn vị dự bị động viên. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời những công dân không thực hiện nghĩa vụ quân sự…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh khẳng định, công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Năm 2024, kết quả tuyển quân đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, chất lượng tốt.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân những năm tới đạt chất lượng, hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân.

Các địa phương tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tuyển quân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và công tác phối hợp trong thực hiện quy trình các bước tuyển quân. Tổ chức thực hiện đúng các bước đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân để thống nhất trong quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ…/.

Hương Lan