PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Thông báo số 155/TB-STNMT ngày 14/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực cát sỏi Bản Giác, xã Cao Kỳ và xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, thông tin về tài sản bán đấu giá:

Loại khoáng sản

Tên mỏ, vị trí khu vực

Diện tích (ha)

Giá khởi điểm(G)

Bước giá (Bg)

Tiền đặt trước (triệu đồng)

Dự toán thăm dò (triệu đồng)

Cát sỏi

Bản Giác, xã Cao Kỳ và xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới

5,2

5%

0,5%

143

431,269

Các tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Thông tin liên hệ: Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường; số điện thoại 02093.872.002.

Thời gian nhận hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

DT