PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho cá nhân đạt danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”, “Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2024
Ngày 10/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký Quyết định số 802/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 3 cá nhân đạt danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”; 1 cá nhân đạt danh hiệu “Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi cá nhân là 2.700.000 đồng.

Danh sách các cá nhân được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên