PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ
Ngày 25/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 2278/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 2.980.000 đồng, mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng.

Danh sách các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên