PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong các hoạt động khám bệnh, điều trị, tư vấn, truyền thông chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 14/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký Quyết định số 819/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích trong các hoạt động khám bệnh, điều trị, tư vấn, truyền thông chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Từ năm 2022 đến nay, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã tổ chức đào tạo, tập huấn, cầm tay chỉ việc cho hơn 300 cán bộ làm công tác nha học đường - y tế trường học và 108 cán bộ trạm y tế; khám tư vấn, điều trị cho hơn 3.000 học sinh tại trường học trên địa bàn các huyện, thành phố; khám và phát hiện dị tật vùng hàm mặt cho 23 trẻ trong đó mổ sứt môi hở hàm ếch miễn phí cho 11 trẻ; tổ chức đợt phẫu thuật, thẩm mĩ răng hàm mặt cho 11 trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn; huy động tài trợ cho chương trình khám bệnh, điều trị, tư vấn, truyền thông chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với tổng số tiền trị giá ltrên 1 tỷ đồng.

Nhằm ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp, tài trợ trong công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ phối hợp nâng cao năng lực khám chữa bệnh răng hàm mặt và phòng chống bệnh răng miệng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân./.

Thanh Thuyên