PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022
Ngày 19/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký Quyết định số 97/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 2.980.000 đồng, mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng.

Danh sách các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên