PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình vừa ký Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 4/4/2024 tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 5.400.000, mỗi cá nhân là 2.700.000 đồng.

Danh sách các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên