PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Ngày 4/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký Quyết định số 2259/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 3.600.000 đồng, mỗi cá nhân là 1.800.000 đồng.

Danh sách các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên