PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện chính sách, pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
Ngày 15/2/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 241/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 5 tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện chính sách, pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 5.400.000 đồng.

Danh sách các tập thể được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên