PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 16/2/2024 tặng Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xã Nông Thượng có 15 thôn, 914 hộ, 3,642 nhân khẩu với 4 dân tộc (Kinh, Tày, Dao, Hoa) cùng chung sống.

Ngay sau khi xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2027, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định mục tiêu phải xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết, chỉ đạo xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm địa phương. Trong triển khai thực hiện, Đảng bộ, chính quyền xã luôn chú trọng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Tại thời điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, kinh tế - xã hội của xã còn một số khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,7%. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, thành phố Bắc Kạn, cấp ủy, chính quyền xã Nông Thượng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lựa chọn những nội dung công việc trọng tâm để chỉ đạo thực hiện, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận trong Nhân dân. Sau 6 năm triển khai thực hiện, bộ mặt của nông thôn của xã được đổi mới, kết cấu hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, đường giao thông đi lại thuận lợi, đời sống của Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Đến cuối năm 2023, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 6/2/2024.

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho tập thể là 5.400.000 đồng./.

Thanh Thuyên