PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kinh tế - xã hội quý I có nhiều khởi sắc
Trong quý I, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng chăm sóc cây trồng vụ xuân, thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển công nghiệp, du lịch…

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Người dân Chợ Đồn chăm sóc cây trồng vụ xuân

Đến nay, diện tích lúa vụ xuân đã cấy được 8.040 ha, đạt 94,5% kế hoạch; cây ngô đã trồng 6.760 ha, đạt 79% kế hoạch. Một số cây trồng khác như thuốc lá 870 ha, đạt 107% kế hoạch; cây dong riềng 290 ha, đạt 60% kế hoạch; cây bí xanh 174 ha, đạt 89% kế hoạch… Thời tiết đầu vụ xuân ít mưa, tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ sản xuất, các cây trồng chính cơ bản vẫn gieo cấy trong khung thời vụ chỉ đạo, diện tích gieo trồng đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước; công tác phòng trừ sâu bệnh được người dân chủ động thực hiện.

Công tác phát triển đàn vật nuôi ổn định, tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm soát tốt công tác giết mổ và kiểm dịch vận chuyển. Đến nay, tổng đàn các loại vật nuôi đều đạt từ trên 90% kế hoạch trở lên.

Hiện tại, các địa phương đã thực hiện trồng rừng được 395 ha, đạt 10% kế hoạch. Sản lượng khai thác gỗ các loại đạt là 39.020 m3. Công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường.

Trong quý I, tỉnh tổ chức thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đến nay, bình quân toàn tỉnh đạt 12,45 tiêu chí/xã, trong đó 24 xã đạt 19 tiêu chí. Toàn tỉnh có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 53 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Đối với Chương trình OCOP, tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai Chu trình OCOP thường niên năm 2023 theo quy định.

Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được tỉnh tiếp tục quan tâm nên đạt được kết quả khả quan. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 3/2023 tăng 0,52% so với tháng trước và tăng 11,98% so với tháng cùng kỳ năm trước. Lũy kế quý I năm 2023 tăng 7,56% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 385.958 triệu đồng, tăng 10,46% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 21,77% kế hoạch năm 2023.

Đối với đầu tư công, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bắc Kạn đã quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án. Tỉnh đã phân công lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách các chương trình, dự án theo ngành, lĩnh vực; yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 17/3/2023 đạt 146 tỷ đồng, đạt 6% kế hoạch vốn năm 2023.

Các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh trong quý I diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.894,59 tỷ đồng, đạt 26,97% kế hoạch năm 2023, bằng 126,85% so với cùng kỳ năm 2022.


Du lịch Bắc Kạn những tháng đầu năm đã có khởi sắc, tổng lượng khách quý I đã đạt gần 56% kế hoạch năm.
Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 301 tỷ đồng. (Ảnh: Du lịch hồ Ba Bể)

Công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được khẩn trương triển khai. HĐND tỉnh đã thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/3/2023. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhìn chung, tiến độ thực hiện cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Tỉnh tiếp tục triển khai lập các đồ án quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn; triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn, Quy hoạch di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể và vùng phụ cận.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 3/2023 đạt 1,425 triệu USD, lũy kế quý I đạt 4,019 triệu USD, bằng 10,44% kế hoạch năm 2023.

Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Những tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh. Trong 3 tháng đầu năm, cả tỉnh có 26 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 120 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại là 1.189 doanh nghiệp. UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 1 dự án với tổng vốn đăng ký là 4,5 tỷ đồng.

Nhiệm vụ thu ngân sách tiếp tục được chú trọng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 17/3/2023 được 115,1 tỷ đồng, đạt 14% dự toán Trung ương giao, đạt 12% dự toán tỉnh giao, bằng 52% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quý I, tỉnh tiếp tục duy trì tốt công tác khám bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh. Tổng số lần khám chữa bệnh là 141.050 lượt người, trong đó khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 88.262 lượt người, đạt 24,8 % kế hoạch. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 98,2%. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sơ kết học kỳ I, hiện đang triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022 - 2023.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách và người có công, người cao tuổi, được quan tâm thực hiện. Công tác giảm nghèo tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các vùng dân tộc thiểu số nhìn chung ổn định. Các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức đảm bảo an toàn, thiết thực, Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian tới, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch, chương trình hành động đề ra./.

Hương Lan