PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh năm 2023
Thường trực Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo số 806-TB/TU về lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh, số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn.

Công dân đăng ký lịch tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh trước ngày 20 hằng tháng, trong trường hợp đăng ký sau ngày 20 thì chuyển lịch tiếp dân sang tháng kế tiếp.

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị công tác tiếp dân theo Quy chế số 30-QC/TU ngày 21/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

DT