PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực cát sỏi Bản Mèn và Tổng Mú, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông tin về tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

Loại khoáng sản

Tên mỏ, vị trí khu vực

Diện tích (ha)

Giá khởi điểm (G)

Bước giá (Bg)

Tiền đặt trước (triệu đồng)

Dự toán thăm dò (triệu đồng)

Cát sỏi

Bản Mèn và Tổng Mú, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

4,7

5%

0,5%

129,24

390

Thời gian nhận hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin liên hệ: Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường; số điện thoại 02093.872.002.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

DT