PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
Thường trực Tỉnh ủy vừa chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10/1/2023 (ưu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến, chỉ trực tiếp khi cần thiết).

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với từng địa phương. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết Quý Mão năm 2023; bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, chuyển quà do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trao tặng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời.

Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Tổ chức hiệu quả Tết trồng cây tại các địa phương.

Không tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết lãnh đạo các cấp. Không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, cúm, đậu mùa khỉ... Tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trước, trong và sau Tết.

Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; nâng cao ý thức tự giác của toàn dân trong phòng, chống dịch bệnh, các quy định về an toàn giao thông, pháo và vật liệu cháy nổ; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Trung ương Đảng theo quy định./.

Hương Dịu