PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp thu, phản hồi bài viết “Cần sớm làm đường vào chợ Nguyễn Thị Minh Khai”
Trên Báo Bắc Kạn ngày 23/11/2022 đăng tải bài viết “Cần sớm làm đường vào chợ Nguyễn Thị Minh Khai”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Về nội dung trên, UBND thành phố Bắc Kạn có Công văn số 2418/UBND-GPMB ngày 1/12/2022 tiếp thu, phản hồi như sau:

Dự án Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai đã được UBND tỉnh Bắc Kạn giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 và Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 7/12/2021 để sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai với thời gian tiến độ là 24 tháng, kể từ thời điểm giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi được giao đất lần 1 tháng 5 và lần 2 tháng 7/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Tây Bắc đã đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được kế hoạch, tiến độ dự án. Tuy nhiên còn một phần dự án và khu vực bố trí tái định cư nằm tại vị trí chợ Nguyễn Thị Minh Khai cũ cần hoàn thiện để di chuyển các tiểu thương vào kinh doanh. Đến tháng 10/2022, Chợ mới đã được hoàn thiện và đưa vào hoạt động, mới tháo dỡ giải phóng mặt bằng phần tài sản chợ Nguyễn Thị Minh Khai cũ, hiện nay, mặt bằng không còn vướng mắc, đảm bảo đủ điều kiện để thi công hoàn thiện Dự án. UBND thành phố đã có văn bản đề nghị nhà đầu tư tiếp tục thi công hoàn thành Dự án theo quy định, hiện nay, nhà đầu tư đang kiểm tra, khảo sát lại hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi mặt bằng có các công trình ngầm như: Hệ thống thoát nước thải, trạm bơm thoát nước thải của thành phố, điện ngầm và ranh giới đất của các hộ giáp ranh khu vực chợ Minh Khai cũ để lên kế hoạch thi công đảm bảo và hiệu quả. Khi có kết quả khảo sát, nhà đầu tư sẽ triển khai thi công cơ sở hạ tầng để giao đất cho người dân theo quy định (dự kiến thi công từ tháng 12/2022).

Trên cơ sở ý kiến cử tri đề nghị, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai, đặc biệt là đường vào khu dân cư và khu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc Dự án. Ngày 30/11/2022, UBND thành phố Bắc Kạn đã có văn bản số 2047/UBND-GPMB về việc đề nghị Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Tây Bắc tiếp tục triển khai thi công đường vào khu dân cư và hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư để giao đất cho người dân theo quy định./.

Thu Trang (tổng hợp)