PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trao điện thoại thông minh cho người có uy tín
Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng DTTS và miền núi, năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức cấp phát điện thoại di động cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện nội dung 1, Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ban Dân tộc đã tổ chức cấp phát thiết bị nghe nhìn là diện thoại di động cho 375 người có uy tín tại các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Mới với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng nhằm đồng hành với người có uy tín trong thực hiện công tác chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người có uy tín huyện Ba Bể cách sử dụng điện thoại thông minh

Tại huyện Ba Bể, 152 người có uy tín trên địa bàn huyện đã được cấp phát thiết bị nghe nhìn là điện thoại di động, ai nấy cũng đều phấn khởi vì được cầm trong tay chiếc điện thoại thông minh với nhiều tiện ích hỗ trợ đắc lực trong việc cập nhật thông tin, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến bà con trong thôn, bản.

Ông Mã Hoàng Tạ, thôn Khuổi Sliến, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể cho biết, thôn Khuổi Sliến hiện có 73 hộ dân, địa bàn rộng. Để thuận lợi cho việc quản lý và phổ biến chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, thôn đã thành lập nhóm Zalo với tất cả các hộ dân trong thôn tham gia. Vì vậy, việc được cấp phát điện thoại thông minh đã giúp cho ông thuận lợi trong việc cập nhật thông tin, chuyển tải thông báo họp thôn, thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, vận động ủng hộ các quỹ, các hoạt động nhân đạo từ thiện, việc hiếu, thăm hỏi ốm đau…, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Ông Đoàn Trung Vinh, thôn Khuổi Coóng, xã Chu Hương phấn khởi: “Có điện thoại thông minh đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc truy cập vào các cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Dân tộc… để cập nhật, nắm rõ các chủ trương, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS từ đó tuyên truyền, giúp bà con nắm bắt nhanh những chính sách của Nhà nước, của tỉnh đối với đồng bào DTTS và miền núi. Bên cạnh đó, tôi còn nắm bắt được những kiến thức về phát triển kinh tế, phòng trừ sâu bệnh trên Internet để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình”.

Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đang triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn”. Đến nay, Ban đã phối hợp với các nhà thầu xây dựng hoàn thiện cơ bản về nội dung phần mềm bao gồm các cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc. Do đó, việc tổ chức cấp phát điện thoại thông minh cho người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS đã góp phần phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác chuyển đổi số nhằm thực hiện mục tiêu từ nay đến năm 2025 xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc, bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tiếp cận thông tin. Đây cũng là phương tiện giúp người có uy tín thực hiện chức năng giám sát cộng đồng, thông tin và truyền thông cho Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030./.

Thu Trang