PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022
Nhiều doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 100%; 96% thôn, bản được phủ sóng internet cáp quang băng rộng... là những kết quả nổi bật trong triển khai chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các sản phẩm của doanh nghiệp tỉnh được quảng bá, giới thiệu và đưa lên sàn thương mại điện tử
 (Ảnh: Tuần lễ giới thiệu miến dong, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn tại Hải Phòng)

Với quyết tâm thúc đẩy chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, trong năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 635/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bắc Kạn nằm trong nhóm có kết quả xếp hạng trung bình về chuyển đổi số.

Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức được 5 phiên họp, trong đó có 3 phiên họp thường kỳ theo quý và 2 phiên họp chuyên đề. Qua các phiên họp, Ban Chỉ đạo đã giúp UBND tỉnh đưa ra nhiều quyết định, chỉ đạo, điều hành hiệu quả, kịp thời nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và giao chỉ tiêu về tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến cho từng đơn vị, địa phương thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức đăng ký, sử dụng tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Qua đó, trong năm 2022, toàn tỉnh tạo được thêm 4.200 tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục duy trì sử dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) do Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ từ năm 2019. Hiện tại, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh được kết nối đến 12 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia được triển khai trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ cho giải quyết thủ tục hành chính.

Trong năm, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong đơn vị thông qua các cuộc họp, giao ban định kỳ, xây dựng chuyên mục chuyển đổi số trên cổng/trang thông tin điện tử đơn vị; thường xuyên tuyên truyền về chuyển đổi số đến các xã, thôn, bản trên địa bàn thông qua các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số và các hội nghị tập huấn tại các xã, phường, thị trấn. UBND tỉnh đã tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2022 với chủ đề “Thanh niên tỉnh Bắc Kạn với chuyển đổi số” theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh và trực tuyến đến tất cả các tổ chức Đoàn các huyện, thành phố nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất những kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số; đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức đối thoại với thanh niên, thu hút hàng trăm lượt người tham gia.

Đoàn viên thanh niên diễu hành tuyên truyền chuyển đổi số tại Lễ phát động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 618/KH-UBND ngày 30/9/2022 hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tổ chức Lễ phát động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn gắn với phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng với tinh thần “Khỏe trong môi trường thực tế để khỏe trong môi trường số”. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố lựa chọn và triển khai thí điểm chuyển đổi số tại ít nhất 1 xã, thị trấn trên địa bàn; hiện nay, 8 huyện, thành phố đã lựa chọn được 8 xã để thực hiện thí điểm chuyển đổi số trong năm 2023.

Việc xây dựng, phát triển hạ tầng số được tỉnh quan tâm đầu tư, đến nay, 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng di động 2G/3G/4G; quang hóa 100% hạ tầng đường truyền tới các cơ quan, đơn vị, địa phương; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng và được chuẩn hóa kết nối giám sát 4 cấp hành chính; số thuê bao điện thoại đạt 284.135 thuê bao; số thuê bao điện thoại smartphone đạt 192.579; mật độ điện thoại đạt 90,5 máy/100 dân. Số thuê bao internet đạt 224.065 thuê bao, mật độ thuê bao internet đạt 62 thuê bao/100 dân...

Để đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, năm 2023 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương coi việc thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” là nhiệm vụ quan trọng, song hành trong chỉ đạo thực hiện các hoạt động của đơn vị; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức và thực hiện./.

Thu Trang