PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trường Cao đẳng Bắc Kạn trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
Trường Cao đẳng Bắc Kạn vừa có Công văn số 105/CĐBK-TCHC trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, cử tri Đỗ Thị Kim Thơ, tổ 5, phường Sông cầu, thành phố Bắc Kạn phản ánh: “Trường Cao đẳng Bắc Kạn có 2 chức năng là dạy nghề và dạy văn hóa. Trước kia, các cháu học sinh đi học thì được hỗ trợ tiền, nhưng nay các cháu học văn hóa nhà trường lại yêu cầu học sinh đóng 1,6 triệu đồng để thuê giáo viên dạy văn hóa. Việc nhà trường thực hiện như vậy có đúng quy định với chức năng, nhiệm vụ không?”.

Trường Cao đẳng Bắc Kạn trả lời cử tri như sau:

Trường Cao đẳng Bắc Kạn được thành lập năm 2020 trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn vào Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. Trường có chức năng đào tạo nghề đến trình độ cao đẳng theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục, đồng thời có chức năng dạy học văn hóa trung học phổ thông (Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông). Chức năng giáo dục thường xuyên được UBND tỉnh giao bổ sung cho nhà trường tại Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 về việc bổ sung chức năng dạy và học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (nay là Trường Cao đẳng Bắc Kạn). Theo đó, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn nếu có nguyện vọng học để thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì được nhà trường cho học thêm Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (học song song hai chương trình), Chương trình học nghề (trình độ trung cấp) là 2 năm, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông là 3 năm. Tuy nhiên, tỉnh chỉ bổ sung nhiệm vụ mà không cấp bổ sung biên chế giáo viên nên để đáp ứng nhu cầu dạy học, nhà trường phải hợp đồng thuê thêm giáo viên ngoài, đây là một khó khăn đối với nhà trường trong điều kiện định mức cấp ngân sách thấp, nguồn thu sự nghiệp hạn chế. Với quy mô mỗi năm nhà trường có 10 lớp học hệ giáo dục thường xuyên (từ lớp 10 đến lớp 12), theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thì hiện nay, Trường Cao đẳng Bắc Kạn còn thiếu 7 giáo viên dạy hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề được miễn học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo (thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày ngày 2/10/2015 của Chính phủ), đồng thời tùy theo đối tượng học sinh còn được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp hoặc được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, thời gian học sinh học nghề (2 năm) tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn, nếu không thuộc đối tượng theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg thì được hưởng tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND (mức hỗ trợ bằng 30% mức tiền lương cơ sở/người/tháng), đến năm thứ 3 học sinh chỉ còn học văn hóa (lớp 12 giáo dục thường xuyên) sẽ không còn được hưởng chế độ hỗ trợ nữa.

Trường Cao đẳng Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (mức giao tự chủ là 53%). Do đó trong quá trình hoạt động, ngoài khoản ngân sách tỉnh cấp, để đảm bảo nguồn kinh phí chi thường xuyên duy trì các hoạt động, nhà trường xây dựng và ban hành quy định về các khoản thu sự nghiệp phù hợp với thực tế của đơn vị, trong đó có khoản thu của học sinh khối 12 Chương trình giáo dục thường xuyên. Mức thu căn cứ quy mô học sinh khối lớp 12 theo từng năm học (năm học 2022 - 2023 thu 160.000 đồng/người/tháng) nhằm để bù đắp một phần chi phí thiết yếu cho việc tổ chức dạy và học giáo dục thường xuyên (gồm chi phí thuê giáo viên; chi điện, nước sinh hoạt; chi phí đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên cơ sở vật chất)./.

DT