PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND huyện Ngân Sơn trả lời kiến nghị về đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông
Giải quyết kiến nghị của cử tri về đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông tại các xã trong huyện, UBND huyện Ngân Sơn đã xem xét, có ý kiến trả lời tại Công văn số 684/UBND-VP ngày 5/12/2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Công văn trả lời các kiến nghị:

- “Đề nghị sớm đầu tư 2 cầu cứng qua địa bàn xã Thượng Ân và Cốc Đán để thuận lợi trong giao thông mùa mưa lũ”.

- “Đầu tư, nâng cấp tuyến đường ĐT252 đoạn từ trung tâm xã Đức Vân đến xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng”.

- Đầu tư mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 3 đến trụ sở UBND xã Bằng Vân./.

DT