PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND thành phố Bắc Kạn trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X, UBND thành phố Bắc Kạn đã có Công văn số 2047/UBND-VP trả lời các vấn đề liên quan đến: San lấp mặt bằng công trình Phúc Thọ Viên; đổ đất của Công ty TNHH MTV Thành Quý; bố trí kinh phí nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa tuyến đường dân sinh nội thôn của tổ Nà Pèn và một số phản ánh khác.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, nội dung Công văn đã trả lời kiến nghị của các cử tri:

Cử tri Triệu Đình Đoàn, thôn Nà Kẹn, xã Nông Thượng; Triệu Đức Hiệt, thôn Nà Vịt, xã Nông Thượng phản ánh việc san lấp mặt bằng công trình Phúc Thọ Viên làm nước dâng cao, gây ngập úng cây cối của các hộ gia đình trên địa bàn thôn Nà Kẹn. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đền bù thiệt hại cho các hộ gia đình.

Cử tri Bế Văn Nguyên, thôn Thôm Luông, xã Nông Thượng phản ánh việc đổ đất của Công ty TNHH MTV Thành Quý làm đất trôi xuống ruộng của người dân khi trời mưa, ảnh hưởng đến việc canh tác, sản xuất. Đề nghị Công ty sớm khắc phục.

Cử tri Trương Đình Chiên, thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng phản ánh, thời lượng phát sóng các chương trình quảng cáo trên hệ thống loa phát thanh của thành phố Bắc Kạn chiếm số lượng lớn, khi phát thanh có âm lượng to hơn việc tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đề nghị xem xét, giảm thời lượng và âm lượng phát sóng các chương trình quảng cáo trên hệ thống loa phát thanh của thành phố Bắc Kạn.

Cử tri Nông Thị Tiềm, thôn Pá Danh, phường Huyền Tụng phản ánh Nhà Văn hóa tổ Pá Danh không có rãnh thoát nước nên thường ngập úng vào mùa mưa. Đề nghị xem xét xử lý.

Cử tri Hứa Văn Cảnh, thôn Nà Pèn, phường Huyền Tụng đề nghị bố trí kinh phí nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa tuyến đường dân sinh nội thôn của tổ Nà Pèn (còn khoảng 800 m chưa được bê tông hóa).

Cử tri Nguyễn Duy Quang, tổ Khuổi Hẻo; Hoàng Thị Sâm, tổ Chí Lèn, phường Huyền Tụng phản ánh đường liên thôn từ Bản Cạu đi Phiêng My do Ban Công ích thành phố dọn dẹp, vệ sinh, nhưng đơn vị ít khi thực hiện, hiện nay, Nhân dân trong khu vực phải tự phát cỏ, dọn dẹp đất sạt lở xuống đường. Đề nghị làm rõ và có phương án giải quyết.

Cử tri Triệu Thị Kiểu, tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng đề nghị phát cỏ, dọn dẹp vệ sinh tuyến đường từ tổ 1A Đức Xuân đến tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng.

Cử tri Hoàng Thị Sâm, tổ Chí Lèn, phường Huyền Tụng phản ánh về hồ chứa nước thải của khu xử lý rác thải Khuổi Mật vào mùa mưa thường chảy xuống phần diện tích đất canh tác của người dân trong khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và cây trồng của người dân. Đề nghị xem xét, giải quyết.

Cử tri Bàn Phúc Văn, tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng phản ánh, Dự án đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn đang trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng cử tri cho rằng mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án thấp, nguồn gốc đất xác định không rõ ràng (đất thổ cư được xác định là đất trồng cây lâu năm..). Đề nghị giải thích cho cử tri rõ.

Cử tri Hà Thị Sen, tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng phản ánh đoạn đường từ QL3 vào bãi rác Khuổi Mật đã xuống cấp, hư hỏng. Đề nghị có phương án tu sửa, nâng cấp.

Cử tri Lăng Thị Gấm, tổ Lâm Trường, phường Huyền Tụng phản ánh đoạn đường từ tổ Lâm Trường đi xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông khi mưa lũ, đất lở xuống lòng đường nhưng không có đơn vị đến kiểm tra, dọn dẹp, vệ sinh. Đề nghị xem xét, chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Thu Cúc (tổng hợp)