PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn
Sáng 10/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất chủ trì làm việc với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn để xem xét tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Công ty.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh cuộc làm việc

Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn được thành lập tại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 19/1/2016 của UBND tỉnh và được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu, không có hội đồng thành viên, mô hình quản lý gồm Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên.

Năm 2023, Công ty đặt hàng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo phân cấp 385 công trình với diện tích 8.692 ha; đặt hàng với các huyện Na Rì, Bạch Thông, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn 546 công trình với diện tích 2.911 ha; doanh thu đạt trên 14 tỷ đồng. Năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch đặt hàng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tưới tiêu 8.804,60 ha; đặt hàng với UBND các huyện, thành phố thực hiện tưới tiêu 3.455,08 ha.

Kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty chưa xây dựng hết tiềm năng nguồn lực nội tại do còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo, Công ty đề nghị các sở, ngành liên quan sớm tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác, duy tu, bảo vệ công trình hồ chứa nước Nặm Cắt và cấp kinh phí để Công ty thực hiện.

Về thực hiện kinh phí lập hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt với kinh phí được giao tại Quyết định số 2338/QĐ-UBND do có một số vướng mắc, đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể để Công ty sử dụng nguồn kinh phí này và giao kinh phí cho Công ty để thực hiện.

Đối với các công trình hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện theo lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 27/10/2023.

Đề nghị UBND tỉnh có chủ trương cho các huyện, thành phố hằng năm bố trí ngân sách địa phương để sửa chữa, nâng cấp các công trình. Các sở, ngành hướng dẫn, sắp xếp mô hình doanh nghiệp cho phù hợp đảm bảo bố trí việc làm cho người lao động…

Tại cuộc làm việc, các sở, ngành, địa phương đã chia sẻ với Công ty về những khó khăn hiện nay. Các đơn vị đã trao đổi, định hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của Công ty.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn từ Ban Giám đốc đến Trưởng, Phó các phòng, bộ phận trong Công ty nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tập thể Ban Giám đốc Công ty phải bàn thật kỹ, tính thật thấu, đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Công ty khẩn trương kiện toàn ngay chức vụ kế toán trưởng; khẩn trương nộp báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định; hoàn chỉnh lại kế hoạch tài chính năm 2024; tổ chức xắp xếp bộ máy Công ty gọn, hoạt động hiệu quả; có phương án khai thác các công trình đa mục đích; đôn đốc nhà thầu thi công, hoàn thành công trình hồ đập Khuổi Cuộn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành có liên quan để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty./.

Hương Dịu