PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
8 tháng, doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục
8 tháng năm 2022, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt gần 149,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó số doanh nghiệp thành lập mới tăng 24,2% và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 48,3%.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo dangcongsan.vn