PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 28 từ 13/07/2020 đến 19/07/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải08:00Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủyTrụ sở Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa08:00Họp công tác phòng chống thiên tai các tỉnh miền núi phía BắcTỉnh Lào Cai
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giảiTrụ sở UBND tỉnh (hội trường tầng 1)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng15:00Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020Trường Cao đẳng Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên07:00Làm việc tại cơ quanTrụ sở UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)