PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 15 từ 05/04/2021 đến 11/04/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND-UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)