PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 38 từ 13/09/2021 đến 19/09/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên14:00Dự buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tưSở Kế hoạch và Đầu tư
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa14:00Họp xem xét giải quyết vụ việc liên quan đến công dânTỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)