PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 39 từ 19/09/2022 đến 25/09/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên08:00Học tập tư tưởng Hồ Chí MinhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên, PCT Phạm Duy Hưng14:00Họp BTV Tỉnh ủyTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng07:00Thăm tặng quà người cao tuổiHuyện Ba Bể
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa07:00Dự họp tổng kết KoicaTỉnh Cao Bằng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)