PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 33 từ 10/08/2020 đến 16/08/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa08:00Họp Tổ công tác đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh 2019Trụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên08:00Làm việc với Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn và NHTM cổ phần đại chúng Việt Nam để xem xét giải quyết phương án khôi phục hoạt động sản xuất tại khu vực mỏ Nà Tùm, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ ĐồnTrụ sở HĐND-UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)