PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 27 từ 27/06/2022 đến 03/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Họp nghe ý tưởng các dự án tài trợ quy hoạch trên địa bàn thành phố và giao nhiệm vụ Quy hoạch tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Các Phó Chủ tịch: Thường trực Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa14:00Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phươngTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Dự sơ kết 6 tháng Hội Nông dânHội Nông dân tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)