PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn dự Hội nghị trực tuyến về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021-2025
Ngày 26/8/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh đồng bằng Sông Hồng về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị đã triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo khái quát về nhiệm vụ, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; dự kiến nhu cầu nguồn vốn đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, các địa phương vùng trung du, miền núi phía Bắc và đồng bằng Sông Hồng đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư công gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, còn nhiều địa phương gửi chậm so với yêu cầu. Qua số liệu tổng hợp cho thấy, các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng xây dựng tốc độ tăng trưởng GRDP từ 9% đến 9,2% cho giai đoạn 2021-2025; các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc xác định tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% đến 9% năm. Về nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn cho các tỉnh các tỉnh trung du miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2025 là hơn 69 nghìn tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 21 nghìn tỷ đồng, vốn Trung ương hơn 40,7 nghìn tỷ đồng và vốn ODA hơn 8,1 nghìn tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh Bắc Kạn cũng đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Báo cáo dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các địa phương đều đồng thuận cao với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn tới. Một số địa phương đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2020 để các địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; tham mưu Chính phủ sớm có thông báo dự kiến vốn đầu tư công từng lĩnh vực, từng địa phương, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc; nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xây dựng Đề án về ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các tỉnh miền núi phía Bắc; nghiên cứu, sửa đổi định mức phân bổ nguồn vốn theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 22/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong triển khai xây dựng các dự án lớn, các khu công nghiệp; sớm có hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương chủ động rà soát kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tình hình giải ngân vốn đầu tư 9 tháng đầu năm 2020; tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 đã được giao. Đề nghị Tổng Cục thống kê rà soát, có số ước tốc độ tăng trưởng số liệu chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh để các địa phương làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025…/.

Thu Cúc