PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chế độ chính sách cho người có uy tín năm 2021
Ngày 18/01/2021, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Công văn số 34/BDT-CSTT&KHTH hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện chế độ chính sách cho người có uy tín năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND các huyện, thành phố thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo các quyết định của UBND tỉnh đã gửi các huyện, thành phố kể từ ngày 01/01/2021. Trường hợp trong năm, nếu người có uy tín chết, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và thông báo cho Ban Dân tộc để cắt các chế độ liên quan (việc bầu bổ sung người có uy tín được thực hiện vào cuối năm).

Đối với việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín, Ban Dân tộc đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo trao tặng quà cho người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán đảm bảo xong trước ngày 10/02/2021, thông tin kết quả thực hiện cho Ban Dân tộc chậm nhất 15 giờ ngày 10/02/2021 để kịp thời báo cáo UBND tỉnh. Chủ động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người có uy tín ốm đau phải nằm viện điều trị tại bệnh viện tuyến huyện; thăm viếng người có uy tín và thân nhân người có uy tín trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời.

Các huyện, thành phố thực hiện việc phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện các chương trình dự án, chính sách dân tộc đang triển khai ở địa phương.

Đồng thời triển khai thực hiện các chế độ chính sách khác đối với người có uy tín và các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Kịp thời thông tin cho Ban Dân tộc khi người có uy tín ốm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tuyến Trung ương. Báo cáo, đề nghị Ban Dân tộc hỗ trợ các hộ gia đình người có uy tín bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn (nếu có).

Đối với việc đưa đoàn người có uy tín của huyện đi gặp mặt lãnh đạo tỉnh, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh (nếu có), UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể (dự kiến nội dung, thời gian và số lượng đại biểu, trong đó ghi rõ tổng số người có uy tín), gửi về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức đón tiếp./.

Hồng Nhung