PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2022
Chiều 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì cuộc họp bàn nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2022. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá so sánh) đạt 3.707 tỷ đồng, tăng trưởng 5,11%. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và dự báo tình hình 6 tháng cuối năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng. Kịch bản 1, tốc độ tăng trưởng 6% theo kế hoạch đã giao, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng 6,8%, đạt 4.500 tỷ đồng. Kịch bản 2, tốc độ tăng trưởng vượt kế hoạch thì GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng 6,9%, đạt 4.505 tỷ đồng - đây là kịch bản đã được lựa chọn.

So với kịch bản tăng trưởng đã được phê duyệt tại Quyết định 810/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh và kịch bản 1 thì kịch bản 2 - kịch bản vượt kế hoạch, tăng trưởng chủ yếu ở các khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; khu vực nông, lâm nghiệp 6 tháng đầu năm đã đạt kế hoạch và khả năng vượt kế hoạch của cả năm. Dự báo các khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đều đang trên đà phục hồi, phát triển tốt, giá trị gia tăng tập trung chủ yếu vào các tháng cuối năm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp cần triển khai của từng lĩnh vực để đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch. Cụ thể, đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, các huyện, thành phố phải rà soát lại diện tích, sản lượng, có kế hoạch bù đắp sản lượng theo hướng thâm canh, tăng năng suất trên diện tích vụ mùa theo kế hoạch được giao; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương; khuyến khích các tổ chức, cá nhân chăn nuôi theo hướng tập trung, chăn nuôi an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường và an toàn dịch bệnh.

Đối với khu vực công nghiệp - xây dựng, phấn đấu đưa một số mỏ chì, kẽm đi vào khai thác; đưa 2 nhà máy luyện chì đi vào sản xuất sẽ góp phần tăng sản lượng cả năm. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do địa phương quản lý, đảm bảo tỷ lệ giải ngân 100% số vốn đã giao năm 2022 và nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2022 chuẩn bị giao.

Đối với khu vực dịch vụ, thương mại, thực hiện tốt công tác bình ổn giá; tổ chức thực hiện hỗ trợ xây dựng các điểm mua bán hàng hoá, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng. Tiếp tục đồng hành, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc kết nối, quảng bá giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại chú trọng hình thức trên nền tảng số bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống...

Qua nghe ý kiến thảo luận các giải pháp tại cuộc họp, trên cơ sở nhiệm vụ của các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác cung cấp số liệu, báo cáo phục vụ công tác thống kê bảo đảm nhanh chóng, chính xác. Đồng thời tiến hành rà soát những lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng, cập nhật đầy đủ, chính xác nhất về số liệu tăng trưởng kinh tế của tỉnh để có chỉ đạo sát sao trong thực hiện nhiệm vụ. Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật lại kịch bản tăng trưởng theo dự báo mới nhất của Tổng cục Thống kê.../.

Hương Lan