PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bổ nhiệm và cấp thẻ Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giám định pháp y
Ngày 25/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm và cấp thẻ Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giám định pháp y.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giám định pháp y đối với bà Hà Thị Hiên - Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn./.

Hà Lựu