PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cần có giải pháp quyết liệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương có giải pháp quyết liệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2022, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sáng 1/8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 7/2022 bằng hình thức trực tuyến tới các huyện, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa đồng chủ trì Phiên họp. Dự Phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Từ Đông Điền cùng các thành viên UBND tỉnh.

Các đại biểu dự Phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm cho thấy, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh tiếp tục được phục hồi, duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện linh hoạt, thích ứng an toàn, hiệu quả. Các chính sách hỗ trợ, phục hồi phát triển kinh tế được khẩn trương triển khai. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong đó, có một số lĩnh vực kết quả thực hiện đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm 2021, như: Thu ngân sách đạt 59% dự toán trung ương giao, 54% dự toán tỉnh giao; tổng diện tích rừng trồng mới được 4.155 ha, đạt 104% kế hoạch; thành phố Bắc Kạn là đơn vị cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hợp tác xã thành lập mới đạt 70% kế hoạch; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung đạt 97,66%...

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, còn một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt tiến độ, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 còn thấp so với cả nước (5,11%/6,42%) và các tỉnh trong khu vực; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp (22,6%); du lịch phát triển còn chậm, mới đạt 42,8% kế hoạch.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những hạn chế còn tồn tại, đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị các sở, ngành và UBND tỉnh một số vấn đề về việc xác định giá đất, việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư, công tác giải ngân vốn đầu tư công; đề nghị đẩy nhanh tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác cải cách hành chính, tuyển dụng công chức, viên chức; công tác chuẩn bị cho năm học mới…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận Phiên họp

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, song bên cạnh đó còn một số nhiệm vụ chưa đạt kết quả theo kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu rà soát, có giải pháp quyết liệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2022, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tập trung thúc đẩy, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ để khởi công trong năm 2022 các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các dự án lớn, có ý nghĩa lan tỏa. Tập trung triển khai các dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ.

Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ mùa và chuẩn bị phương án sản xuất vụ đông năm 2022; tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Các đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn các dự án. Phấn đấu đến ngày 30/9/2022, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đạt tối thiểu 60% và hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn vào cuối năm.

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022 - 2023; tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống các loại dịch bệnh; tích cực triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch nhằm tăng số lượt khách du lịch và tăng doanh thu từ du lịch hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đối với đề xuất, kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu, đề xuất những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.

Hương Lan